Webinar VÒNG ĐỜI PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP

  • 15/09/2022

Orange Modern Business Conference Announcement Instagram Post

CỨ ĐI RỒI SẼ TỚI, NHƯNG NẾU CÓ ĐÍCH ĐẾN VÀ LỘ TRÌNH RÕ RÀNG THÌ TA SẼ TỚI NHANH HƠN.

Là nhân viên hay các cấp quản lý, đôi khi chúng ta đã đi làm nhiều năm nhưng ít khi hoặc chưa từng nhìn nhận và vẽ lên một hành trình sự nghiệp rõ ràng. Dẫn tới chúng ta phải đi dò đường hoặc lòng vòng dậm chân tại chỗ trên hành trình sự nghiệp, làm mãi không thấy phát triển.