Giới thiệu chung

VHRS cung cấp các khóa đào tạo dành cho Quản lý cấp trung và Quản lý cấp cao nhằm mang lại cho học viên những kiến thức, kỹ năng và tâm thế cần thiết để phát triển năng lực quản lý và lãnh đạo trong điều hành doanh nghiệp chuyên nghiệp, đưa doanh nghiệp trở nên năng suất và thành công hơn.

Ngoài ra, hàng năm VHRS còn tổ chức các hội thảo quốc tế với các diễn giả hàng đầu thế giới. Thông qua các hội thảo này, VHRS mong muốn kết nối cộng đồng những người làm nhân sự và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tại Việt Nam với các chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực nhân sự, quản trị trên thế giới. Hội thảo do VHRS tổ chức được thiết kế dựa trên những nghiên cứu ứng dụng và thực tiễn nguồn nhân lực và hướng tới mục tiêu chuyên nghiệp hóa nghề nhân sự tại Việt Nam.

Các hội thảo tập trung vào chủ đề lãnh đạo, quản trị nguồn nhân lực, quản lý giáo dục do các diễn giả có tên tuổi trên thế giới thuyết trình sẽ mang lại những giá trị về tư duy, nhận thức cũng như cập nhật kiến thức cho người tham dự.

CÁC KHÓA HỌC SẮP KHAI GIẢNG
 1. Lập Kế hoạch và Ngân sách Đào tạo (21 & 28.11.2021)
 2. Thiết kế Lộ trình Công danh trong Doanh nghiệp (13 & 14.11.2021)
 3. HRBP: Đối tác Nhân sự kinh doanh (04 & 05.12.2021)
 4. Quản trị Nhân sự dành cho Lãnh đạo
 5. Quản trị Tài chính cơ bản dành cho Lãnh đạo
 6. Hành trình trở thành Giảng viên nội bộ
CÁC KHÓA HỌC ONLINE (LIVE TRAINING RECORD)
 1. TOTAL REWARDS MANAGEMENT - Quản lý Tổng Đãi ngộ
 2. Xây dựng hệ thống chi trả 3P
 3. HR Budget: Xây CHẮC - Dùng CHUẨN
 4. Performance Management – Cải thiện hệ thống Quản lý hiệu suất theo tình hình mới
 5. Ứng dụng DISC để giảm thiểu “đối đầu” trong đánh giá cuối năm 

Xin vui lòng liên hệ với VHRS qua chat plugin để được tư vấn dịch vụ cụ thể.