Lệ phí và học liệu

Với vai trò là đối tác chiến lược của HRCI tại Việt Nam, VHRS hỗ trợ học viên đăng ký học với mức phí ưu đãi:

Capture