Đôi lời về VHRS

Công ty Cổ phần VHRS (Vietnam Human Resources Solutions) là công ty về dịch vụ nhân sự chuyên nghiệp gồm: đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp, đào tạo phát triển cá nhân và tư vấn chiến lược nhân sự. Với đội ngũ sáng lập chuyên môn cao, dày dặn kinh nghiệm và giàu nhiệt huyết với ngành Nhân sự, chúng tôi tự hào là đối tác tin cậy của nhiều doanh nghiệp hàng đầu tại nhiều lĩnh vực trong và ngoài nước.

CHÚNG TÔI MANG ĐẾN CHO KHÁCH HÀNG

Bộ máy nhân sự được bổ sung hoàn hảo: Đúng người - Đúng việc - Đúng lúc

Nguồn nhân lực được đào tạo và chuẩn hoá theo tiêu chuẩn mới nhất của Việt Nam và thế giới

Chuyển đổi toàn diện bộ máy nhân sự thông qua lộ trình thay thế/tuyển mới nhân sự phù hợp kết hợp áp dụng kiến thức, kỹ năng mới vào vận hành công việc

Tiết kiệm thời gian xây dựng bộ máy để doanh nghiệp tập trung vào phần kinh doanh chính

Chất lượng dịch vụ do VHRS cung cấp cho khách hàng chính là nền tảng vững chắc cho giá trị của VHRS.

SỰ TIN TƯỞNG TỪ QUÝ KHÁCH HÀNG