Các câu hỏi thường gặp

Có 4 loại chứng chỉ Nhân sự Quốc tế HRCI tương ứng với 4 cấp độ nghề khác nhau. Mỗi loại chứng chỉ có một mức độ yêu cầu riêng:

Loại chứng chỉ

Yêu cầu

aPHRi™

· Bằng tốt nghiệp trung học hoặc tương đương toàn cầu.

· Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Nhân sự.

PHRi™

Để đủ điều kiện thi cấp chứng chỉ PHRi™, bạn phải đáp ứng một trong các yêu cầu sau đây về học vấn và kinh nghiệm:

· Có ít nhất một năm kinh nghiệm ở vị trí chuyên viên nhân sự, + bằng thạc sĩ hoặc chín chỉ quốc tế tương đương

· Có ít nhất hai năm kinh nghiệm ở vị trí chuyên viên nhân sự + bằng cử nhân hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương

· Có ít nhất bốn năm kinh nghiệm ở vị trí chuyên viên nhân sự + bằng tốt nghiệp trung học hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương.

SPHRi™

Để đủ điều kiện thi cấp chứng chỉ SPHRi™, bạn phải đáp ứng một trong các yêu cầu sau đây về học vấn và kinh nghiệm:

· Có ít nhất bốn năm kinh nghiệm ở vị trí chuyên viên nhân sự + bằng thạc sĩ hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương

· Có ít nhất năm năm kinh nghiệm ở vị trí chuyên viên nhân sự + bằng cử nhân hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương

· Tối thiểu bảy năm kinh nghiệm ở vị trí chuyên viên nhân sự + bằng tốt nghiệp trung học hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương

GPHR®

Để hội đủ điều kiện thi chứng chỉ GPHR®, ứng viên phải đáp ứng một trong các điều kiện sau đây về học vấn và kinh nghiệm:

· Có ít nhất hai năm kinh nghiệm ở vị trí chuyên viên nhân sự toàn cầu+ có bằng thạc sĩ trở lên

· Có ít nhất ba năm kinh nghiệm ở vị trí chuyên viên nhân sự (ít nhất là hai năm ở môi trường nhân sự toàn cầu) + bằng Cử nhân, hoặc

· Có ít nhất bốn năm kinh nghiệm ở vị trí chuyên viên nhân sự (ít nhất là hai năm ở môi trường nhân sự toàn cầu) + bằng tốt nghiệp trung học.


Để chuẩn bị cho kỳ thi chứng chỉ HRCI, bạn nên tham dự Chương trình MHRM – Modern Human Resource Management – của VHRS. Đây là chương trình được thiết kế dành riêng cho đối tượng người làm nghề Nhân sự ở các cấp bậc khác nhau và các nhà quản lý, lãnh đạo - những người nắm giữ vai trò quản trị con người - một trong những nhân tố sống còn của các doanh nghiệp trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0.

Chương trình MHRM bao gồm 4 khóa học, tương ứng với 4 cấp độ nghề Nhân sự và 4 loại chứng chỉ Nhân sự Quốc tế HRCI:

Khóa Quản trị Nhân sự Quốc tế Cơ bản EHRMi

Khóa Quản trị Nhân sự Quốc tế Nâng cao AHRMi

Khóa Quản trị Nhân sự Quốc tế Chiến lược SHRMi

Khóa Quản trị Nhân sự Toàn cầu GHRM

Xem thêm chi tiết về các khóa học của chương trình MHRM tại đây:

http://vhrs.let.vn/dich-vu/gioi-thieu-chung-mhrm

Khi đơn đăng ký đã được chấp thuận, lệ phí sẽ không được hoàn trả đối với trường hợp ứng viên rút lại đơn hoặc không còn muốn thi nữa vì mã truy cập đến HRBoK sẽ không hủy bỏ hoặc kích hoạt lại được.