Giới thiệu chung

Đối tượng và điều kiện tham dự

Khóa Quản trị Nhân sự Quốc tế Chiến lược (Pre-SPHRi) dành cho những người:

 • Muốn nắm rõ kiến thức về Quản lý Nguồn nhân lực tầm quản trị chiến lược
 • Có khát khao học hỏi những kiến thức Quản trị Nhân sự hiện đại theo chuẩn mực quốc tế
 • Có khả năng đọc hiểu các tài liệu quốc tế bằng tiếng Anh

Mục tiêu đào tạo và học tập

Với học viên tham dự chương trình

 • Khẳng định năng lực nhân sự cấp cao
 • Có khả năng làm chủ các nguyên lý quản trị nhân sự tổng hợp về chiến lược, phát triển chính sách và cung cấp dịch vụ trong môi trường quốc tế.
 • Được trang bị bộ học liệu độc quyền về quản trị nhân sự, đạt tiêu chuẩn của HRCI
 • Tham gia học tập cùng với những giảng viên giàu kinh nghiệm, đạt yêu cầu của HRCI.
 • Có cơ hội giao lưu học hỏi cùng với cộng đồng nhân sự, mở rộng quan hệ và phát triển bản thân.
 • Được chứng nhận hoàn tất Chương trình Pre-SPHRi: do Công ty Cổ phần VHRS - Đại diện độc quyền của HRCI tại Việt Nam cấp cho những học viên đã tham gia trên 80% thời lượng đào tạo và hoàn tất khóa học.
 • Có khả năng thi chứng chỉ Quản trị Nhân sự Quốc tế Cao cấp SPHRi™
  Những Học viên mong muốn được khẳng định đẳng cấp nghề nghiệp của mình thông qua một chứng chỉ nghề nghiệp gọi là Chứng chỉ Quản trị Nhân sự Quốc tế Cao cấp SPHRi™ do HRCI cấp, sẽ cần phải tham gia một kỳ thi quốc tế theo quy định của HRCI (kỳ thi này được tổ chức qua hệ thống máy tính của Pearson VUE testing trên toàn cầu, trong đó có tổ chức thi tại Việt Nam).

Để biết thêm thông tin chi tiết về kỳ thi “Chứng chỉ Quản trị Nhân sự Quốc tế Cao cấp SPHRi™ này của HRCI, quý vị vui lòng tham khảo thông tin tại đây: http://www.vhrs.com.vn/dich-vu/sphri

Với doanh nghiệp cử người tham dự

Những học viên kết thúc khóa học được trang bị kiến thức bài bản, có thể giúp doanh nghiệp:

 • Định hướng chiến lược nhân sự cho doanh nghiệp phát triển theo tiêu chuẩn quốc tế
 • Có khả năng lãnh đạo doanh nghiệp
 • Quản lý phát triển nhân tài, cung cấp dịch vụ nhân sự ở trình độ chuyên gia tư vấn
 • Có khả năng đo lường và phân tích các các chỉ số nhân sự so với mục tiêu ban đầu ở mức độ xuất sắc