Hệ thống học liệu

Học viên tham gia chương trình Pre-SPHRi sẽ được trang bị “Hệ thống học liệu SPHRi™” (SPHRi™ Learning System®). Hệ thống học liệu SPHRi™ không chỉ gồm một bộ sách độc quyền dạng pdf, bộ từ điển từ vựng Nhân sự tiếng Anh mà còn bao gồm hàng trăm các câu hỏi trắc nghiệm online từng phần chi tiết theo từng chương, bộ câu hỏi kiểm tra đầu vào và đầu ra. Nguồn tài liệu trực tuyến này dễ dàng truy cập bằng thiết bị di động, thuận tiện và thân thiện với người dùng, được tin dùng bởi hàng triệu chuyên gia quản trị nhân sự tại nhiều quốc gia trên thế giới.