Hệ thống học liệu

Học viên tham gia chương trình Pre-aPHRi sẽ được trang bị tài liệu học tập theo bản quyền “Hệ thống học liệu aPHRi™” (aPHRi™ Learning System®) của IHRCI®, bao gồm:

  • Bộ từ điển từ vựng chuyên ngành Nhân sự tiếng Anh (bản mềm)
  • Giáo trình (workbook) bằng tiếng Anh (bản mềm)
  • Handout bài giảng và tài liệu tham khảo thêm

Đối với các học viên tham dự chương trình theo combo học và thi lấy chứng chỉ: ngoài các tài liệu nêu trên, VHRS sẽ cung cấp tài khoản học trực tuyến tại https://ihrci.org/, bao gồm hàng trăm các câu hỏi trắc nghiệm online từng phần chi tiết theo từng chương, bộ câu hỏi kiểm tra đầu vào và đầu ra. Nguồn tài liệu trực tuyến này dễ dàng truy cập bằng thiết bị di động, thuận tiện và thân thiện với người dùng, được tin dùng bởi hàng triệu chuyên gia quản trị nhân sự tại nhiều quốc gia trên thế giới.