KHÓA ĐÀO TẠO: NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ

Dark Gray and White Bold Minimalist How To Be A Great Leader YouTube Thumbnail

1. LỢI ÍCH CỦA HỌC VIÊN

Chương trình nhằm trang bị cho các nhà quản lý:

1.     Nâng cao nhận thức và thái độ đúng đối với bản thân, công việc và đội nhóm

2.     Có kiến thức, giải pháp về lập kế hoạch và phát triển năng lực nhân sự

3.     Hoàn thiện các kỹ năng cần thiết để thực hiện đúng vai trò quản lý

4.     Được tư vấn tình huống và kế hoạch hành động sau đào tạo

2. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

 • Quản lý cấp trung

 • Các quản lý vừa được thăng chức

 • Các ứng viên tiềm năng cho vị trí lãnh đạoBanner google form

3. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Nội dung

Thời gian

Phần1:

Quản lý bản thân

 

1.1.  Vai trò và tầm quan trọng của người quản lý cấp trung

1.2.  Chìa khóa thành công với vai trò quản lý cấp trung

1.3.  Năng lực cốt lõi tạo nên người quản lý toàn diện

09h00-12h00

 

Nghỉ giữa giờ

10h30-10h40

Phần 2:

Quản lý công việc

1. Các mô hình quản lý

2. Kỹ năng cốt yếu: lập kế hoạch và triển khai thực thi

Kế hoạch: What? When? How?

Thành phần cơ bản của 1 kế hoạch

Mẫu kế hoạch

Triển khai thực thi và giám sát

 Thực hành: Mô phỏng kỹ năng lập kế hoạch và triển khai

13h30-16h30

 

Nghỉ giữa giờ

15h00-15h10

Phần 3:

Quản lý đội nhóm

3.1. Tầm quan trọng của quản lý con người trong đội nhóm

3.2. Quản lý nhóm hiệu quả theo tình huống:

Xây dựng và phát triển nhóm mới

Tiếp nhận và phát triển nhóm hiện tại

09h00-12h00

 

Nghỉ giữa giờ

10h30-10h40

3. 3. Kỹ năng gây ảnh hưởng phát triển nhân sự

Giúp nhân sự mới hộ nhập và có thành tích nhanh chóng

Phát triển thành tích cho nhân sự

Điều chỉnh thái độ và cam kết với công việc

Phát triển nhân sự giỏi

Xử lý nhân sự yếu kém và tiêu cực

Thực hành: Nghiên cứu tình huống và thực tập đóng vai

*** Bức tranh toàn cảnh và từ khóa

*** Kế hoạch hành động sau đào tạo

13h30-16h30

 

Nghỉ giữa giờ

15h00-15h10

4. THÔNG TIN GIÁO VIÊN

Mr. LÊ MẬU TRÚC PHƯƠNG

 • Giảng viên & tư vấn viên duy nhất tại Việt Nam của The Ken Blanchard Company (USA)
 • Hơn 60 đề tài đào tạo trong 5 nhóm lĩnh vực và đa ngành nghề:
 • Kỹ năng tư vấn bán hàng & dịch vụ khách hàng
 • Ứng dụng của Marketing hiện đại và xây dựng thương hiệu mạnh
 • Kỹ năng quản lý & lãnh đạo
 • Các kỹ năng mềm then chốt
 • Xây dựng nhóm & văn hóa tổ chức

5. THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM

THỜI GIAN: 22+23/10/2022

HÌNH THỨC: OFFLINE

ĐỊA ĐIỂM: Tầng 2 Orange Space, số 8 – Tạ Quang Bửu – Hai Bà Trưng - HN

 6. HỌC PHÍ & ƯU ĐÃI

PHÍ TIÊU CHUẨN: 9.000.000VNĐ/học viên

HỌC PHÍ ƯU ĐÃI:

 • Ưu đãi early bird (đăng ký trước 10/10/2022) = > 8.000.000VNĐ/học viên

 • Khi đăng ký theo nhóm 3 người trở lên => 6.500.000VNĐ/học viên

(học phí trên chưa bao gồm VAT 8%)