Giới thiệu chung

Nếu như con đường tối ưu để trở thành chuyên gia Tài chính/Kiểm toán quốc tế là sở hữu chứng chỉ ACCA hay CPA,
Thì chứng chỉ HRCI chính là tấm vé vàng giúp bạn trở thành một chuyên gia quốc tế ngành Nhân sự!!!

HRCI là Tổ chức uy tín hàng đầu thế giới về Chứng nhận Nhân sự quốc tế với 40 năm bề dày hoạt động. Dù bạn là một chuyên gia Nhân sự hay là người mới bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực này, HRCI mang đến tám (8) loại chứng chỉ khác nhau cho bạn lựa chọn, trong đó bốn (4) chứng chỉ có hiệu lực quốc tế (ngoài nước Mỹ), sẽ là bảo chứng cho bạn về trình độ chuyên môn trong lĩnh vực Nhân sự.

VHRS - đối tác độc quyền tại Việt Nam của Viện chứng nhận Nhân sự HRCI - sẽ đồng hành cùng bạn trên con đường chinh phục 4 loại chứng chỉ Nhân sự quốc tế HRCI này.

Chứng chỉ Nhân sự Quốc tế đầu tiên dành cho người mới bắt đầu sự nghiệp Nhân sự

Xác nhận năng lực, kiến thức và kỹ năng ở cấp độ chuyên môn cao, giúp thúc đẩy sự nghiệp Nhân sự của bạn tiến xa trong môi trường quốc tế

Khẳng định năng lực nhân sự cấp cao và việc làm chủ các nguyên lý Quản trị Nhân sự tổng hợp về chiến lược, phát triển chính sách và cung cấp dịch vụ trong môi trường quốc tế

Khẳng định nghiệp vụ Quản trị Nhân sự trong môi trường đa quốc gia, bao gồm các chiến lược phát triển toàn cầu hóa về các chính sách và các sáng kiến nhân sự hỗ trợ cho sự phát triển toàn cầu của tổ chức