GPHR®

exam topic

Chứng chỉ này có phù hợp với bạn?

Hãy để thế giới kinh doanh biết rằng bạn có kiến thức và kỹ năng cần thiết để quản lý những thách thức về nhân lực trong thị trường toàn cầu. Hãy giành lấy Chứng chỉ Quản trị Nhân sự Toàn cầu (GPHR® - Global Professional in Human Resources®) của HRCI. Chứng chỉ GPHR® cho thấy sự thành thạo của bạn về công việc quản trị nhân sự trong môi trường đa quốc gia, bao gồm các chiến lược phát triển toàn cầu hóa về các chính sách và các sáng kiến nhân sự hỗ trợ cho sự phát triển toàn cầu của tổ chức.

Bạn có đủ điều kiện?

Để hội đủ điều kiện thi chứng chỉ GPHR®, ứng viên phải đáp ứng một trong các điều kiện sau đây về học vấn và kinh nghiệm:

  • Có ít nhất hai năm kinh nghiệm ở vị trí chuyên viên Nhân sự toàn cầu+ có bằng thạc sĩ trở lên
  • Có ít nhất ba năm kinh nghiệm ở vị trí chuyên viên Nhân sự  (ít nhất là hai năm ở môi trường nhân sự toàn cầu) + bằng Cử nhân, hoặc
  • Có ít nhất bốn năm kinh nghiệm ở vị trí chuyên viên Nhân sự (ít nhất là hai năm ở môi trường nhân sự toàn cầu) + bằng tốt nghiệp trung học.

* Lưu ý: Kinh nghiệm Quản trị Nhân sự toàn cầu được định nghĩa là đã từng làm công việc Quản trị Nhân sự trực tiếp hoặc xuyên quốc gia tại hai quốc gia trở lên hoặc khu vực

Khuôn khổ và thời lượng bài thi?

  • Kiểm tra trên máy tính (CBT) tại một trong những trung tâm khảo thí được ủy quyền bởi Prometric
  • Thời gian thi: 3 giờ.
  • Độ dài bài thi: 140 câu hỏi (chủ yếu là trắc nghiệm) + 25 câu hỏi thi thử

Lệ phí thi là bao nhiêu?  

Phí thi: $495 + Phí đăng ký: $100

* Khi đơn đăng ký đã được chấp thuận, lệ phí sẽ không được hoàn trả đối với trường hợp ứng viên rút lại đơn hoặc không còn muốn thi nữa vì mã truy cập đến HRBoK sẽ không hủy bỏ hoặc kích hoạt lại được.

Khi nào có thể dự thi?

Kỳ thi cấp chứng chỉ GPHR® diễn ra quanh năm, tùy vào tình trạng trống phòng thi của Trung tâm Khảo thí Prometric mà ứng viên lựa chọn.

Làm thế nào để bảo lưu chứng chỉ?

Chứng chỉ GPHR® có giá trị trong vòng 3 năm sau kì thi. Để bảo lưu chứng chỉ GPHR® của mình, trong vòng 3 năm này học viên phải tích lũy được 45 tín chỉ tái chứng nhận hoặc thi lại.