Thiết kế Lộ trình Công danh trong Doanh nghiệp

Ngày nay, vai trò của Nhân sự không còn là kiểm soát, quyết định việc thăng tiến của nhân viên. Trong thời đại 4.0, bản thân các bạn nhân viên rất năng động và có nhiều cơ hội phát triển, HR và quản lý trực tiếp cần đóng vai trò tư vấn, khích lệ nhân viên chủ động quản lý con đường phát triển nghề nghiệp của mình tại tổ chức.

Việc thiết kế, hoạch định và cung cấp cho nhân viên các nguồn lực, các chương trình đào tạo, các công cụ hỗ trợ phát triển năng lực gắn với mục tiêu nghề nghiệp - không chỉ giúp nhân viên phát triển bản thân mà còn củng cố đội ngũ, phát triển Tổ chức, giúp nhân viên gắn bó hơn với Tổ chức.

Poster đã hoàn thành (2)

AI PHÙ HỢP VỚI KHÓA HỌC NÀY?
 • Giám đốc Nhân sự, Trưởng phòng Nhân sự
 • Chuyên viên Nhân sự, chuyên viên OD
 • Trưởng bộ phận mong muốn cùng HR xây dựng lộ trình sự nghiệp cho nhân viên
BẠN ĐƯỢC LỢI ÍCH GÌ KHI THAM GIA KHÓA HỌC?
 • Ý thức được vai trò của Nhân sự, cấp quản lý đối với sự phát triển của nhân viên
 • Hiểu rõ Khung phát triển nghề nghiệp, Khung năng lực để xây dựng Lộ trình công danh cho Tổ chức.
 • Biết được những sai lầm và những “bẫy” thường mắc phải trong thiết kế Lộ trình công danh
 • Thực hành xây dựng lộ trình sự nghiệp cho bản thân
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Phần 1: “Lộ trình công danh” trong bối cảnh của Tổ chức

 • Phát triển nghề nghiệp là gì?
 • Vai trò của “Phát triển nghề nghiệp” trong Tổ chức
 • Các hình thức và bậc thang phát triển nghề nghiệp
  • Career Path/Career Roadmap
  • Career Ladder
 • Xu hướng phát triển nghề nghiệp của nhân viên

Phần 2: Hài hòa giữa năng lực, nhu cầu của nhân viên với nhu cầu của Tổ chức

 • Vai trò của cá nhân
 • Vai trò của quản lý
 • Vai trò của HR

trong việc thiết kế và quản lý lộ trình công danh cho cá nhân, tổ chức

Phần 3: Ứng dụng: Thiết kế Lộ trình công danh cho cá nhân bạn

Công cụ LEARN

Phần 4: Khung Phát triển nghề nghiệp (Career Development Framework)

 • Bánh xe cuộc đời và phát triển nghề nghiệp
 • Nhân viên thực sự muốn gì?
 • Khung phát triển nghề nghiệp, lộ trình công danh, các bước thực hiện

Phần 5: Khung năng lực và đánh giá năng lực cá nhân

 • Giới thiệu sơ lược về Khung năng lực
 • Đánh giá năng lực cá nhân
 • Kế hoạch phát triển cá nhân (IDP)
  • Công cụ IDP, form tham khảo
  • Công cụ GLOW
DẪN DẮT CHƯƠNG TRÌNH:  ThS. Trần Thị Chi Linh

GT Chi Linh- Career

HỌC PHÍ VÀ ƯU ĐÃI

900x900 (1)

Banner google form