10 hiểu lầm tai hại có thể khiến bạn cả đời không thể trở thành lãnh đạo

  • 02/05/2019

Việc hiểu sai lệch về hình ảnh của người đứng đầu có thể ngăn cản những lãnh đạo tiềm năng bộc lộ được hết khả năng của mình trong công việc

Chi tiết..

Tâm lí con người và bí mật của một không gian làm việc lý tưởng

  • 26/04/2019

Nhân sự hiện đại đòi hỏi người làm Nhân sự có kiến thức sâu rộng, trải trên nhiều lĩnh vực của đời sống. Bạn đã bao giờ tự hỏi không gian làm việc có ảnh hưởng lớn thế nào đến hiệu suất công việc của nhân viên?

Chi tiết..

Lương thưởng: Từ câu chuyện về Thợ săn và bầy chó

  • 26/04/2019

Lương thưởng vẫn luôn là bài toán làm đau đầu mọi nhà quản lý Nhân sự. Làm sao để cân bằng giữa ngân sách doanh nghiệp và mức độ hài lòng của nhân viên?

Chi tiết..