[VHRS Tuyển Dụng] CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN ĐÀO TẠO

  • 19/06/2023

Để thực hiện sứ mệnh hỗ trợ doanh nghiệp trong việc kết nối với nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyên nghiệp hoá kỹ năng làm việc của nhân sự, VHRS tìm kiếm người đồng hành tại vị trí Chuyên Viên Tư Vấn Đào Tạo.

Chi tiết..

HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC LÀ GÌ? 05 BƯỚC TIẾN HÀNH HOẠCH ĐỊNH NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP

  • 26/09/2022

Giúp doanh nghiệp hiểu được mục đích và vai trò của hoạch định nguồn nhân lực cũng như các bước tiến hành hoạch định nhân lực.

Chi tiết..