KHAI GIẢNG KHÓA HỌC "KỸ NĂNG PHỎNG VẤN TUYỂN CHỌN NHÂN TÀI"

  • 10/09/2019

Các “KỸ THUẬT” VÀ “PHƯƠNG PHÁP” phỏng vấn để tuyển chọn "đúng người"

Chi tiết..

4 VAI TRÒ CHỦ CHỐT CỦA NHÂN SỰ HIỆN ĐẠI

  • 04/06/2019

Cuộc cách mạng Công nghệ 4.0 đang kéo theo một loạt thay đổi to lớn trên toàn bộ các lĩnh vực của cuộc sống. Cạnh tranh trên thương trường ngày càng khắc nghiệt. Và bộ phận Nhân sự đang là "con át chủ bài" để tạo lợi thế cạnh trạnh doanh nghiệp trong thời đại đầy khó khăn và biến động như ngày nay.

Chi tiết..

10 hiểu lầm tai hại có thể khiến bạn cả đời không thể trở thành lãnh đạo

  • 02/05/2019

Việc hiểu sai lệch về hình ảnh của người đứng đầu có thể ngăn cản những lãnh đạo tiềm năng bộc lộ được hết khả năng của mình trong công việc

Chi tiết..