Quy định về Tái chứng nhận

Là một nhà quản lý trong lĩnh vực Nhân sự, bạn cần phát triển và trau dồi không ngừng những kiến thức và kỹ năng chuyên môn để chứng minh năng lực của mình. Việc tái chứng nhận chứng chỉ Nhân sự quốc tế HRCI thể hiện cam kết không ngừng học hỏi nâng cao năng lực của bạn – không chỉ tại thời điểm chứng nhận ban đầu mà còn xuyên suốt sự nghiệp về sau.

Việc cấp Tái chứng nhận chứng chỉ là một trong những lý do khiến chứng chỉ HRCI được các chuyên gia Nhân sự và các tổ chức công nhận và tin cậy nhất.

Làm thế nào để được tái chứng nhận?

Sau khi vượt qua kỳ thi chứng chỉ HRCI, bạn sẽ nhận được yêu cầu gia hạn giấy chứng nhận 3 năm một lần. Bạn có thể thực hiện bằng cách hoàn thành các hoạt động phát triển chuyên môn và chứng minh các thành tựu đạt được nhằm nhận được các tín chỉ tái chứng nhận. Các hoạt động này bao gồm những hoạt động chất lượng liên quan tới Nhân sự như hội thảo, tài liệu trực tuyến, hội thảo trên web, sách, khóa học trực tuyến và hội nghị. Bạn thậm chí có thể đạt được các tín chỉ nhờ vào những thành tựu chuyên môn mà bạn có được như thực hiện một chương trình mới tại nơi làm việc, tham gia hoạt động tình nguyện như một chuyên gia về Nhân sự, tiến hành các nghiên cứu liên quan tới Nhân sự hoặc duy trì hội viên Nhân sự. Ngoài ra, bạn cũng có thể lựa chọn thi lại kỳ thi để được cấp tái chứng nhận chứng chỉ HRCI.