Khai giảng & Học phí

KHAI GIẢNG

  • Khai giảng dự kiến: 18.09.2024
  • Hình thức: trực tuyến qua Zoom
  • Lịch học: các ngày Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6 hàng tuần
  • Giờ học: từ 19h30 - 21h30
  • Thời lượng: 27 buổi (2 tiếng/ buổi)

HỌC PHÍ

PHRi