Khai giảng & Học phí

KHAI GIẢNG

  • Khai giảng: 17.04.2023
  • Hình thức: trực tuyến qua Zoom
  • Lịch học: các ngày Thứ 2, Thứ 5, Thứ 6 hàng tuần
  • Giờ học: từ 19h30 - 21h30
  • Thời lượng: 2 tiếng/ buổi.

HỌC PHÍ

le_phi_HRCI_nang_cao