Khai giảng & Học phí

KHAI GIẢNG

  • Khai giảng dự kiến: 17.10.2023
  • Hình thức: trực tuyến qua Zoom
  • Lịch học: các ngày Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7 hàng tuần
  • Giờ học: từ 19h30 - 21h30
  • Thời lượng: 27 buổi (2 tiếng/ buổi)

HỌC PHÍ

Học Phí HRCI PHRi