Khi Virtual training trở thành xu thế tất yếu!

  • 08/12/2021

Liên tiếp 2 khóa học cho cấp Giám đốc và Trưởng phòng của Vietcombank mà VHRS được tin tưởng lựa chọn:
  • Kỹ năng quản lý, điều hành
  • Kỹ năng phỏng vấn trong tuyển dụng
Dù bận trăm công nghìn việc dịp cuối năm nhưng các anh chị Lãnh đạo của VCB vẫn tham gia khóa học bằng thái độ nghiêm túc, tích cực, tương tác sôi nổi cùng giảng viên để tạo nên lớp học tuyệt vời.

Covid là một cú hích buộc chúng ta phải thay đổi. Quá nhanh đến mức độ chóng mặt! Các giải pháp không những tốt mà còn phải nhanh. Đó là lý do Virtual training trở thành xu thế tất yếu.

Nếu doanh nghiệp không thích ứng với đào tạo online và chờ đến khi hết dịch để đào tạo offline thì phải chăng đã tự làm mất cơ hội có những trải nghiệm mới thú vị?

Một số hình ảnh của khóa học:
Poster chính design (6)

Poster chính design (5)

261320314_359857919276323_4887639191333860385_n

259881251_359857935942988_7606026056516388472_n

257436873_359858045942977_5288993038274719127_n