Live Webinar: Define Your HR Career Path with HRCI Certifications

  • 17/08/2021

Trong quy luật cạnh tranh và phát triển của nền kinh tế toàn cầu, sự phát triển nền kinh tế Việt Nam và sự biến động của thị trường ngày nay, yếu tố con người luôn được nhấn mạnh trong mọi tổ chức, doanh nghiệp và nhiệm vụ của những nhà lãnh đạo trong doanh nghiệp đó chính là làm thế nào để có thể lựa chọn, sắp xếp những người có năng lực, phẩm chất phù hợp với từng vị trí và đem lại hiệu quả làm việc tốt nhất. Chính vì vậy nên Các nhà Lãnh đạo đang ngày càng yêu cầu cao hơn đối với chuyên gia Nhân sự của mình, không chỉ cần phải có đủ khả năng và kiến thức để điều hành chức năng nhân sự, mà còn phải có hiểu biết cập nhật xu hướng để tư vấn, tham mưu hiệu quả cho Ban Giám Đốc trong quản trị nhân sự.

Hiểu được nhu cầu trên và cùng với mong muốn nâng cao chất lượng ngành Nhân sự tại Việt Nam, đưa trình độ người làm Nhân sự trong nước lên tầm Quốc tế, VHRS hợp tác với HRCI (Viện chứng nhận Nhân sự), tổ chức Live Webinar hoàn toàn miễn phí với chủ đề “Define Your HR Career Path with HRCI Certifications” (Xác định Con đường Sự nghiệp Nhân sự của bạn với Chứng chỉ HRCI). Chương trình được tổ chức dành cho người làm trong lĩnh vực nhân sự và mong muốn nâng cao trình độ quản trị Nhân sự của mình theo chuẩn mực Quốc tế.

Poster chính (2)

NG KÝ THAM DỰ NGAY (1)

Lưu ý: Live Webinar phù hợp với Anh/Chị có khả năng tiếng Anh và máy tính hỗ trợ đã được cài đặt phần mềm Zoom