Lương thưởng: Từ câu chuyện về Thợ săn và bầy chó

  • 31/12/2020

Lương thưởng vẫn luôn là bài toán làm đau đầu mọi nhà quản lý Nhân sự. Làm sao để cân bằng giữa ngân sách doanh nghiệp và mức độ hài lòng của nhân viên?

Chi tiết..