Giới thiệu sách "The Rise of HR: Wisdom from 73 Thought Leaders"

  • 10/08/2021

Cuốn sách mang tên "The rise of HR: Wisdom from 73 Thought Leaders"  là kết quả của quá trình nghiên cứu và trải nghiệm sâu sắc của 73 nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới trong lĩnh vực nhân sự và phát triển nhân lực, được xuất bản bởi HRCI – Viện chứng nhận Nhân sự hợp tác cùng với giáo sư Dave Ulrich, Rensis Likert, Bill Schiemann và Libby Sartain.

sach quan tri nhan su

Những tư tưởng mới trong cuốn sách này sẽ giúp cho những người làm công tác nhân sự nắm bắt cơ hội, tạo ra các giá trị và vượt qua thách thức trong bối cảnh thị trường lao động không ngừng biến đổi hiện nay. 

Cuốn sách tập hợp các quan điểm và tư tưởng mới mẻ của các chuyên gia nhân sự cùng các nhà lãnh đạo tư tưởng nổi tiếng về các vấn đề nhân sự hiện đại như việc tối ưu hóa tài năng trong các tổ chức, phân tích nhân sự,...

Nhân tài ngày càng chiếm tỷ trọng cao hơn trong tổng chi phí cũng đồng thời là yếu tố dự báo thành công đáng tin cậy nhất cho hầu hết các tổ chức. Điều này rất đúng trong một nền kinh tế ngày càng mở rộng, thay đổi từng ngày, trong đó hầu hết tài sản tri thức của một doanh nghiệp còn và mất phụ thuộc vào việc nhân viên đến và đi . 

Ngay cả các doanh nghiệp sản xuất giờ đây cũng phải chịu chi nhiều tiền để thuê được những nhân viên có chuyên môn, điều hành công nghệ của các nhà máy trong tương lai.

Các tác giả trong cuốn sách cũng cung cấp một số ý tưởng tuyệt vời về các cách khác nhau để tối ưu hóa tài năng trong tổ chức cũng như thách thức rất nhiều tư duy truyền thống. Đồng thời cũng đưa ra những ví dụ thực tiễn về các phương pháp thực sự hữu dụng đã được xác thực trong thực tế hay trên lý thuyết, độc giả có thể áp dụng trong công ty hoặc tổ chức của chính họ. 

Có nhiều nội dung được phân tích trong cuốn sách bao gồm: tầm quan trọng của sự gắn bó của nhân viên, đòn bẩy của phụ nữ tại nơi làm việc, giá trị của việc hiểu bản thân mình, tác động của việc tạo ra một cộng đồng có chung mục đích, và tầm quan trọng của việc coi cá nhân là từng cá thể cần những cách tiếp cận riêng biệt, chứ không thể dùng một phương pháp chung để tiếp cận mọi đối tượng trong lực lượng lao động rộng lớn.

Cuốn sách "The rise of HR: Wisdom from 73 Thought Leaders” hứa hẹn mang lại những giá trị đột phá và ý nghĩa lớn đối với cộng đồng những người làm nghề nhân sự và các doanh nghiệp tại Việt Nam.

 

Theo The Leader

Tìm hiểu thêm và tải ebook tại: https://www.hrci.org/rise-of-hr-e-book