Sức mạnh của việc không làm gì

  • 31/12/2020

Cả thế giới hiện nay đo lường giá trị theo thuật ngữ bận rộn hơn là chất lượng công việc. Nói cách khác, nó đã trở thành một thứ biểu tượng – trạng thái “đang bận”.

Chi tiết..

Bị nghỉ việc do Covid, được trợ cấp thôi việc hay mất việc?

  • 17/04/2020

Tính đến thời điểm hiện tại, do dịch Covid-19 mà nhiều doanh nghiệp đã phải cắt giảm nhân sự, thậm chí là giải thể, phá sản. Lúc này người lao động sẽ được nhận trợ cấp thôi việc hay trợ cấp mất việc làm?

Chi tiết..