Live Webinar: Define Your HR Career Path with HRCI Certifications

  • 17/08/2021

Hãy tham gia cùng chúng tôi để tìm hiểu cách HRCI có thể cung cấp cho bạn một con đường sự nghiệp thể hiện cam kết của bạn đối với nghề nhân sự thông qua các chứng chỉ HRCI là cột mốc thành công để thúc đẩy sự nghiệp của bạn.

Chi tiết..

Giới thiệu sách "The Rise of HR: Wisdom from 73 Thought Leaders"

  • 10/08/2021

Hãy bổ sung kiến thức Nhân sự của bạn cùng với cuốn sách “The Rise of HR: Wisdom from 73 Thought Leaders" mà chúng tôi giới thiệu tới bạn hôm nay.

Chi tiết..

Hướng dẫn giải quyết chế độ cho NLĐ do Covid-19

  • 31/12/2020

Ngày 25/3/2020, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ra Công văn số 1064/LĐTBXH-QHLĐTL hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch Covid-19.

Chi tiết..