VHRS tổ chức Hội thảo về Lãnh đạo và Nhân sự Quốc tế với Giáo sư Dave Ulrich tại Việt Nam

  • 31/12/2020

Ngày 17/04/2018 vừa qua tại Khách sạn Intercontinental Ha Noi Landmark72, Công ty Cổ phần VHRS đã tổ chức thành công buổi Hội thảo “8 đột phá Nhân sự để kinh doanh thành công” với sự thuyết giảng của Giáo sư Dave Ulrich - Bậc thày Quản trị và Nhân sự số 1 thế giới.

Chi tiết..

Ứng xử với nhân sự tạm mất việc làm mùa dịch Covid-19

  • 31/12/2020

Tính nhân văn, văn hoá của doanh nghiệp được thể hiện rất rõ nét qua các quyết định liên quan đến người lao động trong những ngày đại dịch Covid-19.

Chi tiết..