KHAI GIẢNG KHÓA HỌC "KỸ NĂNG PHỎNG VẤN TUYỂN CHỌN NHÂN TÀI"

  • 31/12/2020

Các “KỸ THUẬT” VÀ “PHƯƠNG PHÁP” phỏng vấn để tuyển chọn "đúng người"

Chi tiết..

LIỆU CHÚNG TA CÓ THỂ CÂN BẰNG CUỘC SỐNG VÀ CÔNG VIỆC?

  • 31/12/2020

Cân bằng cuộc sống/công việc vẫn luôn là một lý tưởng khó đạt được đối với nhiều người trong xã hội ngày nay

Chi tiết..