4 VAI TRÒ CHỦ CHỐT CỦA NHÂN SỰ HIỆN ĐẠI

  • 31/12/2020

Cuộc cách mạng Công nghệ 4.0 đang kéo theo một loạt thay đổi to lớn trên toàn bộ các lĩnh vực của cuộc sống. Cạnh tranh trên thương trường ngày càng khắc nghiệt. Và bộ phận Nhân sự đang là "con át chủ bài" để tạo lợi thế cạnh trạnh doanh nghiệp trong thời đại đầy khó khăn và biến động như ngày nay.

Chi tiết..

Sức mạnh của việc không làm gì

  • 31/12/2020

Cả thế giới hiện nay đo lường giá trị theo thuật ngữ bận rộn hơn là chất lượng công việc. Nói cách khác, nó đã trở thành một thứ biểu tượng – trạng thái “đang bận”.

Chi tiết..