Chân dung nhà Quản lý tài ba

Bất kỳ một nhà Quản lý nào cũng cần có kỹ năng quản lý vững chắc. Đây là yếu tố sống còn của doanh nghiệp.

 • Bạn đã ý thức đầy đủ các kỹ năng cần thiết trong việc quản lý nhân viên chưa?
 • Để có kỹ năng quản lý tốt cần bắt đầu từ đâu?
 • Làm thế nào để năng cao năng lực quản lý của bản thân?
 • Bí quyết nào để có phong cách quản lý và lãnh đạo chuyên nghiệp?

Nếu những câu hỏi này xuất hiện trong tâm trí của bạn thì mời bạn đến với khóa học “Chân dung nhà Quản lý tài ba” do VHRS thiết kế - một khóa học đi vào trọng tâm những kỹ năng không thể thiếu của người Quản lý, nơi bạn tìm thấy những công cụ quản lý giá trị mà không phải lý thuyết màu mè, sáo rỗng.

Poster chính

AI PHÙ HỢP VỚI CHƯƠNG TRÌNH NÀY?
 • Quản lý cấp trung
 • Các quản lý vừa được thăng chức
 • Các ứng viên tiềm năng cho vị trí lãnh đạo
MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Khóa học nhằm mục đích trang bị cho các nhà Quản lý:

 • Kiến thức và kỹ năng cần thiết để sẵn sàng cho vai trò quản lý mới
 • Công cụ, phương pháp để quản lý bản thân, công việc và con người
 • Lập kế hoạch để nâng cao năng lực thực tế của bản thân trong vai trò lãnh đạo tuyến đầu
 • Trở thành cánh tay phải đắc lực cho chiến lược kinh doanh của công ty
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

(Nội dung chương trình có thể được tùy chỉnh sau khi khảo sát học viên đăng ký)

Phần 1: Quản lý bản thân

 • Vai trò và những thách thức dành cho nhà quản lý thời đại mới
 • Sự khác biệt giữa Quản Lý và Lãnh Đạo - Công cụ VUCA
 • Những tiêu chuẩn cần có ở một người quản lý có năng lực
 • Thái độ làm việc chuyên nghiệp ở mức độ quản lý cấp trung
 • Chân dung nhà quản lý cấp trung thế kỷ 21 – Nguyên tắc INSIDE- OUT

 Phần 2: Quản lý công việc

 • 5 chức năng chính của Quản lý cấp trung
 • Lập kế hoạch và phân công công việc: thiết lập mục tiêu và xác định thứ tự ưu tiên trong công việc
 • Thực hiện và báo cáo công việc
 • Ma trận R.A.C.I.S - Theo dõi tiến trình công việc
 • Công thức S.T.O.P - Tổng kết và tự đánh giá công việc
 • Quản lý nơi làm việc chuyên nghiệp

 Phần 3: Quản lý nhân viên

 • Phong cách giao tiếp hiệu quả cho nhà Quản lý
 • Thấu hiểu từng nhân viên để phát huy sức mạnh – Mô hình Skills-Will
 • Nghệ thuật khích lệ nhân viên
 • Xây dựng mối quan hệ đồng nghiệp với nhân viên
 • Khái niệm về năng lực
 • Uỷ thác công việc để phát triển năng lực nhân viên – Công thức CALM
 • Bí quyết huấn luyện nhân viên bằng thực tế công việc – Mô hình GROWTH
CHƯƠNG TRÌNH ĐƯỢC DẪN DẮT BỞI:

ThS. PHẠM VŨ XUÂN BẰNG - Facilitator/Coach/Senior Trainer

Giới thiệu về giảng viên900x900

HỌC PHÍ & ƯU ĐÃI

Giá (1)